ÚVOD
  PROFIL
  ŠKOLENIA - info
  PARTNERI
  OPRÁVNENIA
  INFORMÁCIE
  PRIHLÁŠKY
  PONUKOVÝ LIST

 

 

 

 

 MONTÁŽ A DEMONTÁŽ LEŠENIA (LEŠENÁRI)

 • V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže fyzická osoba obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe preukazu na vykonávanie činnosti vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie.
   
  V zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov môže fyzická osoba vykonávať montáž a demontáž lešenia len na základe platného preukazu lešenára.
   

  Kurz „lešenárov/ montáž a demontáž lešenia“ je určený najmä (ale nie len) pre osoby vykonávajúce montáž a demontáž jednotlivých druhov lešenia (dočasných stavebných konštrukcií):

  §        rúrkové lešenia,
  §        podperné lešenia,
  §        pojazdné lešenia a voľne stojace lešenia,
  §        drevené lešenia,
  §        dielcové lešenia,
  §        stavebný plošinový výťah.