Prihláška na overenie odborných vedomostí podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a na obsluhu podľa § 17 ods. 1 písm. a), b), c) vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a STN EN ISO/IEC 17024- pre obsluh autožeriava, vežového žeriava a pohyblivej pracovnej plošiny. neváhajte a prihláste sa na kurz žeriavnika !!! - nechajte krízu za Vami a pomôžte si ju prekonať novým osvedčením (preukazom) žeriavnika, ktorý Vám umožní zvýšiť Vašu kvalifikáciu. Momentálne je táto profesia žiadaná a dokonca aj v zahraničí. Máme skúsenosti s našimi školenými pracovníkmi, že sa uplatnili v praxi u nás, v Španielsku, Nórsku, Írsku, Čechách atď.... Treba si uvedomiť, že v zahraničí sú takéto kurzy oveľa finančne náročnejšie a do budúcnosti to čaká aj Slovensko. Nech sa páči sme tu pre Vás.... Možnosť vyskúšať si ovládanie autožeriava - vežového žeriava pomocou trenažéra. Ovládanie je veľmi blízko skutočnosti. Záujemca si má možnosť vyskúšať cit a správne ukladanie bremien na dané miesto ako aj správanie lana, výložníka, mačky a bremena. webdesign jarpi Kontakt: ARPÁŠ Školiace a revízne stredisko BOZP, OPP M. Rázusa 32A, 955 01  Topoľčany Vašinova 4496/81, 949 01  Nitra Arpáš Ján ml. mobil: 0903 566 706 (vyhradené technické zdvíhacie zariadenia - VTZZ, viazači bremien a motorové - vysokozdvižné vozíky VZV) janarpas@gmail.com Arpáš Ján st. mobil: 0905 255 181 (vyhradené technické zdvíhacie zariadenia - VTZZ) janarpas@gmail.com JUDr. Arpáš Peter mobil: 0911  607  607 (BOZP, PO, stavebné - strojnícke stroje, Obsluha poľnohospodárskych strojov a zariadení , práce vo výškach, lešenári, vodiči, obsluha motorových píl) Pracovná zdravotná služba (dohľad nad pracovnými podmienkami) pre zamestnancov zaradených do I. a II. kategórie. arpas.peter@gmail.com webdesign jarpi