ÚVOD
  PROFIL
  ŠKOLENIA - info
  PARTNERI
  OPRÁVNENIA
  INFORMÁCIE
  PRIHLÁŠKY
  PONUKOVÝ LIST

Napíš na Skype
My status

 

 

 

 

V prípade, že potrebujete vykonať na vašom zariadení revíziu neváhajte nás kontaktovať...

 • ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY (REVÍZIE)
  vyhradených technických zdvíhacích zariadení

 na vyhradené technické zdvíhacie zariadenia (VTZZ) v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. § 9 odst. 1, pism. a) a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. § 9, § 13, STN 27 0142 a predpisov výrobcu.

Vyhradené technické zdvíhacie zariadenia:

autožeriavy, stavebné vežové žeriavy, hydraulické ruky, kladkostroje, portálové žeriavy, el. mostové žeriavy v senníkoch a v dieľňach, mostové žeriavy, hydraulické zdviháky, stavebné nákladné výťahy, hydraulické plošiny, hydr. zdviháky, výsuvné rebríky, rolovacie brány, kontajnerové nakladače, viazacie prostriedky...

 • Mostové žeriavy
 • Portálové žeriavy
 • Konzolové žeriavy
 • Nožnicové a kĺbové pracovné plošiny bez ŠPZ
 • Nakladací žeriav ( Hydraulická ruka )
 • Trvalé žeriavové dráhy
 • Kontajnerové nakladače
 • Kanálové zdviháky
 • Zdviháky v autoservisoch

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 •  TECHNICKÉ KONTROLY MOTOROVÝCH VOZÍKOV

 •  REVÍZIE - PLYNOVÝCH ZARIADENÍ  

 •  REVÍZIE - TLAKOVÝCH NÁDOB

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------